INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


REKABET AVANTAJI ARACI OLARAK RAKİPLERİN MUHASEBESİ

Son yıllarda işletmelerin müşteri odaklı pazarlama stratejilerini benimsediği görülmektedir. Müşteri tatminini üst seviyede tutabilmek adına işletmeler benimsedikleri bu stratejilerin gereğince yeni ürünler geliştirmeye, yeni müşteri elde etmeye, dağıtım ve tutundurma faaliyetlerinde iyileştirmeye vb. odaklanmıştır. Bunların yanı sıra işletmeler karlılıklarını artırmak ve büyümek adına rakiplerinin faaliyetlerini ve hamlelerini analiz etmeleri gerekliliğinin farkına varmışlardır. Porter’ın rekabet avantajının rakipleri analiz ile mümkün olabileceğini belirtmesi, strateji belirleyicilerin ve yöneticilerin rakipleri analiz konusuna yönelmelerine ve kavramın popülaritesinin artmasına neden olmuştur. Bu gelişmeler muhasebe literatürüne bir alt dal olarak yeni bir kavram olan “Rakiplerin Muhasebesi” kavramını kazandırmıştır. Bu çalışmanın amacı, rakiplerin muhasebesi kavramı ve bu kavramın temel bileşenleri olan; rakiplerin maliyetlerinin değerlendirilmesi, rakiplerin konumunu izleme, finansal tablolar aracılığıyla rakipleri değerlendirme, stratejik maliyetleme ve stratejik fiyatlama kavramlarının açıklanarak, eleştirel bir bakış ile değerlendirilmesidirKeywords
Rekabet Avantajı, Rakiplerin Muhasebesi, Stratejik Maliyetleme

References