INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


TEKNOLOJİK DETERMİNİZM ELEŞTİRİSİ VE GAZETECİLİK ÜZERİNE NİTELİKSEL BİR ANALİZ

Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 virüsü ve toplumsal yaşamın her boyutunda yarattığı sorunlar gazetecilik alanında da haber akışının yoğunluğu ve aciliyeti nedeniyle ciddi sorunların yaşanmasına neden oldu. En yeni teknolojiyle iş yapan haber merkezleri bile pandeminin getirdiği sınırlamalar ve zorunluluklar nedeniyle haber üretiminde önemli sorunlarla karşı karşıya kaldılar.“Evden haber” “yerinden haber” gibi mesleki pratikler mesleğin iş ortamlarındaki icrasının değişmesini beraberinde getirdi. Voice Of America’nın Youtube’da yayınlanan bir videosu gazetecilik mesleğinin pandeminin en yeni örneği olduğu krizlerden nasıl etkilendiğini gözler önüne serdi. Video, Voice Of America’nın örneği olduğu şekilde Sahip olunan tüm teknolojik donanıma rağmen bu teknolojiden yararlanma imkanlarının ortadan kalkmasına tanıklık ediyor. Bu pratik sorunların yanı sıra kamu sağlığı, sağlık ve bilim haberciliği konusunda medya sektörünün yeterince uzmanlaşmamış olması da içerik üretiminde ve haber akışının sağlanmasında çok ciddi sorunlar olarak karşımıza çıktı. Bu makalede bu iki salgın halinin küresel ve ulusal düzlemde gazetecilik alanında neden olduğu teknolojik determinizm eleştirisi bağlamında incelenmiştir. Yazıda gazetecilik ve teknolojik bağlantılar arasındaki doğrusal ve doğrusal olmayan yönlere ışık tutulmaya çalışılmıştır.Keywords
Teknoloji, Teknolojik determinizm, sosyal inşacılık, gazetecilik.

References