INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


SEYAHAT ACENTALARININ KRİZ DENEYİMLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Bu çalışmada, Türkiye’de faaliyet gösteren A Grubu seyahat acententelerinin Covid-19 öncesi yaşanan krizler ve Covid-19 krizi deneyimlerinin ortaya çıkarılması hedeflenmiştir. Bu bağlamda, sosyal gerçekliği öğrenmenin bir yolu olan, sosyal olguların keşfedilmesi, kişilerin olaylara ve durumlara yükledikleri anlamları ortaya çıkarmada kullanılan bir yöntem olan temel niteliksel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada, araştırmacının incelediği araştırma problemine yönelik en iyi bilgileri alacağı kasıtlı seçilen bir grup insanı ifade eden amaçlı örneklem yöntemi kullanılmıştır. Bu bağlamda, Türkiye’de A grubu seyahat acentesi olup Covid-19 ve öncesinde herhangi bir kriz durumuna tanıklık etmiş 26 acente temsilcisi örneklem içine alınmıştır. Verilerin analizinde yapılandırılmış analiz yöntemi kullanılmıştır. Çalışma kapsamında elde edilen veriler göstermiştir ki, acente temsilcileri kriz öncesi dönemden ziyade kriz anında bazı stratejiler uygulamaktadır. Her ne kadar katılımcılar daha önce farklı krizlere şahitlik etmiş olsalar da Covid-19’a bağlı turizmde yaşanan kriz acente temsilcilerini çok fazla etkilemiştir. Katılımcıların bazıları kendilerince kriz ile başa çıkmada bazı tedbirler alsa da bunlar yetersiz kalmıştır. Katılımcılar yetkili kurumlardan daha fazla desteğe ihtiyaç duymaktadırKeywords
Kriz, Kriz Yönetimi, Turizmde Kriz, Covid-19

References