INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


SANAT EĞİTİMİNDE ETKİLİ İLETİŞİMİN ROLÜ

Bu çalışmanın amacı, eğitim-öğretim sürecinde öğretmenin öğrenci ile kurduğu etkileşimin akademik başarıdaki rolünü sorgulamaktır. Üniversite öğrencilerinin eğitim ve öğretimdeki başarısı farklı değişkenlerden etkilenebilmektedir. Eğitim sürecinde başarının sadece bir değişkene bağlı olmadığı göz önünde bulundurularak, ailenin eğitim durumu, cinsiyet, yıl, şehir, üniversite, fiziksel ortam, kalınan yer, edinilen arkadaşlıklar, donanım faktörleri, meslek seçimindeki tercih sırası vb. gibi diğer etkenlerde başarı düzeyinde farklılıklara neden olmaktadır. Bu etkenlerin yanı sıra öğretmenin sınıf içinde öğrenciler üzerinde kurduğu pozitif iletişim ve etkileşimin bir diğer önemli etken olduğu ve bu durumun da öğrenim sürecinde öğrencilerin akademik başarısını olumlu yönde etkilediği düşünülmektedir.

Eğitim ve öğretim; milletlerin kimlik ve değerlerini oluştururken hem bilim ve teknolojide hem de kültür ve sanatta ilerlemeyi sağlama aracı olmuştur. Evrensel boyutta medeniyetlerin inşa edildiği eğitim yolu ile öğrencinin başarıya ulaşabilmesi için yeteneklerini geliştirip, gelişim basamaklarını tamamladığı bu süreçte eğitim vazgeçilmez bir yoldur. Ancak eğitimin içeriği kadar eğitimin nasıl ve ne şekilde verildiği önem teşkil etmektedir. Bu çerçevede çalışmamız, sınıf içi otorite merkezi olan öğretmenin, karşısındaki öğrenci profili ile kuracağı etkili bir iletişimde, gelişim basamaklarının rolü ve eğitim için de vazgeçilmez olan akademik başarıdaki önemini ortaya koymayı amaçlamaktadırKeywords
Eğitim, Sanat Eğitimi, Etkili İletişim, Gelişim ve Öğrenme

References