INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZLE KEYNES VE HAYEK’İN EKONOMİK KRİZLERLE MÜCADELE YAKLAŞIMLARI

Makroekonomik bir çerçevede bakıldığında tüm bilimlerde olduğu gibi ekonomide de farklı teoriler farklı yaklaşımlarla toplumun ve bireyin refahını olumlu yönde etkileyecek en iyi yöntemi ve çözümü bulma arayışındadır. Özellikle kıt kaynakların kesintisiz olarak dengeli bir şekilde insanların hizmetine sunulması ve bunun ekonomik olarak optimal bir şekilde idaresi ekonomistlerin ve yöneticilerin birincil hedefi olarak ön plana çıkmaktadır. Ancak hangi yöntem ve politikanın optimal fayda sağlayacağı konusu tarih boyunca hep tartışılmış ve hemfikir sağlanamamıştır. İşte bu çerçevede bakıldığında Keynes ve Hayek bu tartışmanın odağında olan iki önemli bilim insanı olarak ön plana çıkmaktadır. Keynes ve Hayek yaşadıkları dönemde olduğu gibi günümüzde de hala geçerliliğini koruyan teorileri ve yaklaşımlarıyla topluma yön vermiş, ekonomi yönetimlerinin doğru karar almalarına katkı sunmuş ve en önemlisi ekonomi biliminin gelişmesine katkı sunmuştur. Bu açıdan bu çalışmanın iktisat politikalarının anlaşılmasına karşılaştırmalı bir analiz sunarak katkı sağlamayı amaçlamaktadır.Keywords
Keynes, Hayek, Kriz, Para politikası, Maliye Politikası, Harcamalar, Ekonomik Denge

References