INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


RİSK ALTINDAKİ KÜLTÜREL MİRAS OLARAK ERMENEK EVLERİ, KICIMAN EVİ ÖZELİNDE DEĞERLENDİRMELER

Mimari kültür mirasının sahip olduğu değerlerinin farkına varılarak korunması gerektiği uluslararası düzeyde kabul görmesine ve buna yönelik çalışmalara yoğunluk verilmesine rağmen, dünya genelinde kültürel mirasın çeşitli nedenlerden dolayı risk altında olduğu söylenebilir. Özellikle yangın, deprem ve sel felaketleri ile karşı karşıya olan kültürel miras, koruma bilincinin gelişmesine rağmen hala kaderine terk edilerek zamanın yıpratıcı etkisine maruz kalmaktadır. Bu durumun en az doğal afetler kadar yapı üzerinde yıkıcı etkisi gözlemlenebilmektedir. Son yıllardaki uygulamalara yönelik ekonomik desteklerin artmasına rağmen özgün kültürel mirasları ve kent dokularını bakımsızlık sebebiyle kaybetmeye devam ediyoruz. Bu çerçevede, makale kapsamında, üniversite bilgi birikimi, kalkınma ajanslarının sağladığı mali fonlar ile koruma projeleri yapılan Ermenek Kıcıman Evi özelinde değerlendirmeler yapılarak, kültürel mirasın karşı karşıya olduğu riskler ve bu risklere karşın önlemlerin alınması gerektiğine yönelik değerlendirmeler yapılmıştır. Aynı zamanda kamu birikimlerinin de bu sürece katkı sağlaması gerektiğine yönelik vurgu yapılmıştır.Keywords
Ermenek Kıcıman Evi

References