INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


FÜG FORMU ÖZELİNDE PİYANO MÜZİĞİNİ EZBERLEME ÜZERİNE ÖNERİLER

Bu çalışmanın amacı piyanistlerin hem eğitim süreçlerinde hem de mesleki kariyerleri sırasında önemli bir sorun teşkil edebilen ezberleme sürecini Füg ezberi üzerinden incelemek ve çözüm önerileri sunmaktır. Araştırmada konser performanslarında ezber çalma geleneğinin tarihi incelenmiş, bu geleneğin eğitim sürecinde de genel bir kabul görmesi ve konser, sınav ve yarışmalarda ezber çalmanın bir kurala dönüşmesi ile birlikte piyanistlere getirdiği stres yüküne karşı, ezber çalmanın faydaları ortaya konulmuştur. Ezberlemekle ilgili teknik, biyolojik ve psikolojik engeller tespit edilerek çözüm önerileri sunulmuştur. Çalışmada konuyla ilgili literatür taraması yapılmış dünyada şimdiye kadar müzik ve piyano müziği ezberi ile ilgili yapılan bazı çalışmalar incelenerek önerilere dahil edilmiştir. Çalışmanın ezberlenmesi en zor piyano müziği formlarından biri olan Füg ezberi özelinde, genel ezber sorunlarının azaltılarak ezber problemi yaşayan piyanistlerin performans sırasındaki stres yükünü de azaltacağı düşünülmektedir.Keywords
Müzik, Piyano, Ezber, Füg

References