INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


AFGANİSTANDA BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNÜN GELİŞİMİ VE GAZETECİLERİN BAKIŞ AÇISINDAN MEDYADA DÜŞÜNCE VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ

Basın ve ifade özgürlüğü için dünyadaki tüm insanlar ve gazeteciler ülkelerinde iyi bir ifade özgürlüğüne sahip olmak ve seslerini duyurmak için var güçleriyle çalışırlar ve bu basın ve ifade özgürlüğü ile temel haklarından birisinden yararlanırlar. Afganistan'daki gazeteciler ve halk her zaman hükümeti eleştirmektedir ki bunun nedeni demokratik bir Cumhuriyette basın ve ifade özgürlüğü hükümet tarafından sansürlenmektedir. Bu nedenle “Afganistanda Basın Özgürlüğünün Gelişimi Ve Gazetecilerin Bakış Açısından Medyada Düşünce Ve İfade Özgürlüğü” konusunda bir araştırma yapılması gerekli görülmüştür. Böylece Afganistan’da basın ve ifade özgürlüğünün durumunun nasıl olduğu araştırılmış ve basın, medya sansürü ve ifade özgürlüğü üzerindeki kısıtlamalar Afganistan’da uygulanıyor mu? sorularına cevap aranmıştır. Bu araştırma, nitel bir araştırmadır. Araştırmada literatür Taraması yöntemini kullanmıştır. Afganistan'da basın ve ifade özgürlüğü, Basın Kanunları ve kanun değişiklikleri ile ilgili Peştuca, Farsça ve İngilizce dillerinde çeşitli kitaplar, incelenmiş ve analiz edilmiştir. Araştırmanın bir de Empirik saha bölümü vardır. Medyada ifade özgürlüğü hakkında gazetecilerin bakış açısını öğrenmek için Afganistan'daki gazetecilerle mülakatlar yapılmıştır. Afganistan'ın basın ve ifade özgürlüğü ve özellikle Mucahitler ve Taliban İslam Emirliği döneminde ciddi bir şekilde sansürlenmiş ve baskı altına alınmıştır. Afganistan Yine İslam Cumhuriyeti basın ve ifade özgürlüğüne daha fazla değer vermektedir ve hükümetin basına yönelik politikası da demokrasi ilkesine dayalı olarak yumuşaktır. Gazeteciler de hükümetin genel politikasından memnundur. Ama bilgiye erişimden memnun değillerdirKeywords
Afganistan, Anayasa, Basın Kanunu, Basın, İfade Özgürlüğü, Sansür, Medya, Gazeteci

References