INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


HUKUK YORUM İLİŞKİSİ

Hukuk normlarının anlam, içerik ve kapsamlarının belirlenmesi, güncel olay ve olgularla irtibatlandırılması faaliyeti olan yorum, mesafe kaldırıcı bir çabadır. Hareketli bir süreç içerisinde olan hayat değişim ve dönüşüm halindedir. Bu değişim ve dönüşüme bağlı olan olay ve olguların hukukî açıdan vasıflanması ve yaşanan gerçeklikle irtibatlandırılması yoruma bağlıdır. Çünkü yorum mesafe kaldırıcı bir faaliyettir. Hukuk normlarının tespiti ve anlamlandırılmaları konusunda sübjektif ve objektif olarak isimlendirilen iki yorum teorisi vardır. Bu teorilerden sadece birisine dayanmak bazen istenilen sonuçları vermeyebilir. Bundan dolayı bu teorilerden ikisini birlikte düşünmek aha uygun olabilir. Kanunların yorumlanması ne dünün bugüne hükmetmesini sağlamak ne de geleneği hiç dikkate almaktır. Çünkü gelenekten beslenmeyen gelecek düşüncesi, toplumda huzur, güven ve istikrarı sağlama konusunda yeterli olmaz. Yorum da doğru anlama ve anlamlandırmayı elde etmek için öncelikle yorum faaliyetlerinin bilimsel bir anlayışla yapılması gerekir. Ayrıca yorum faaliyetlerinde tek bir yorum yöntemine bağlı kalmak insanı tek bir düşünce şekline mahkûm etmek de bunun için pek çok farklı yorum ve yöntem metotları geliştirilmiştir.Keywords
Amaç, Hukuk, Kültür, Teori, Yorum

References