INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


VERGİ İDARELERİNİN GELECEK SENARYOLARI

: Son yıllarda vergi idarelerinin dijitalleşmesi Covid 19 pandemisinin de etkisiyle giderek hızlanmıştır. Ülkelerin birçoğu çevrimiçi beyanname verme sürecini başlatmış, elektronik fatura kullanımını yaygınlaştırmıştır. Ülkelerin bir kısmı, vergi idarelerinde büyük veri, blockchain, nesnelerin interneti, bulut bilişim, chatbot yapay zeka araçları gibi dijital teknolojileri hayata geçirmiştir. Ancak tüm vergi idareleri, aynı derecede dijitalleşme seviyesine sahip değildir. Günümüzde vergi idarelerinin kullandığı yönetim modellerinin, mali ihlaller, vergiye uyum, yönetim maliyetleri gibi konularda yapısal sınırlamaları söz konusudur. Toplum ve ekonominin giderek artan dijitalleşmeleri nedeniyle buna uygun bir vergi idaresi modeli tasarımı, Vergi İdaresi 3.0 modeli ile ortaya konulmuştur. OECD Vergi İdaresi Forumu tarafından öne sürülen bu modelin, bu sınırlamaları önleyeceği düşünülmektedir. Dünya çapında farklı vergi otoriteleri ve vergi uzmanları gelecek vergi idareleri modeline ilişkin farklı tezler de öne sürmüşlerdir. Yapay zeka kullanımının öneminin arttığı dünyamızda vergi idarelerinin vergi yönetim modellerini değiştirmeleri gerekmektedir. Vergi idarelerinin nereye ve nasıl gidebileceklerine ilişkin hedeflerini gerçekleştirme amacında olmaları, dijitalleşme süreçlerinde daha iyi kararlar almalarını sağlayacaktır. Çalışmada, vergi idarelerinin geleceğine ilişkin tartışılan senaryolar değerlendirilecektir.Keywords
Vergi İdareleri, Dijitalleşme, Dönüşüm, Model 3.0, Gelecek Senaryoları

References