INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


6360 SAYILI KANUNUN KAMU HİZMETLERİNİN SUNUMUNA ETKİSİ: BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ

6360 sayılı Kanunla illerin idari ve hizmet yapısında, yerel yönetimlerin mali düzeninde, yerel halkın siyasal katılım durumunda, yerel halka hizmet sunumunda ve planlama konularında mevcut yerel yönetim sisteminde değişimler yaşanmış, Balıkesir İline de büyükşehir belediyesi statüsü verilmiştir. Balıkesir İlinde büyükşehir belediyesi ile iki yeni ilçe kurulmuş, belde belediyeleri ve köylerin tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleye dönüştürülmüştür. İl sınırları içinde yaşayanların siyasal katılım durumları değişmiştir. Yerel halka belediye muadili hizmet sunan il özel idaresi kaldırılarak benzer nitelikteki hizmetlerin belediyeler vasıtasıyla tek elden sunulması amaçlanmıştır. Belediyelerin mali kaynaklarında önemli oranlarda değişiklikler yapılmıştır. İmar, planlama, su ve kanalizasyon idaresi konusunda yetkiler çoğunlukla merkezileştirilerek büyükşehir belediyesinde toplanmıştır. Makalede Balıkesir İlinde bulunan 20 belediye başkanı, 2 belediye başkan vekili ve 33 belediye başkan yardımcısı ile 9’u demografik 45’i araştırma sorusu olmak üzere 54 sorudan oluşan anket yapılarak 6360 sayılı kanunun kamu hizmetlerinin sunumuna olan etkileri belirlenmeye çalışılmıştır.Keywords
6360 sayılı Kanun, Balıkesir, Büyük Şehir Belediyesi, Yerel Yönetimler

References