INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


BOURDİEU DÜŞÜNCESİNDE ERİL TAHAKKÜM VE BEDEN NOSYONU

Pierre Bourdieu sosyolojisinde eril tahakküm paradoksal itaatin eşsiz bir örneğidir. Bu tahakkümü kabul etmemiz bize dayatılması ve bu duruma katlanışımızda ataerkil doxa, itaat ve tahakküm ilişkileri ile bağdaştırılan bir eril tahakküm anlayışı söz konusudur. Eril tahakküm erkeklerin kadınlar üzerindeki tahakküm ilişkisi eril ve dişil bedenler aracılığıyla anlatılma yoluna gidilerek eril olanın egemen olarak konumlanmasına sebep olur.Bu şekli itibariyle de ataerkilliği doksik belirlenimle bir sembolik iktidar şeklinde, sosyal gerçeğe zemin oluşturarak kendi alanını oluşturur. Sembolik yabancılaşma da bu bağlamda eril tahakkümü anlatmak için Bourdieu’nun kullandığı bir başka kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Erkeklerin kadınlara ayrımcı edinimler gösterdiği hallerde kadınlar bu durumu meşrulaştırarak rıza gösterme durumlarında sembolik şiddete maruz kalmaktadırlar. Bu çalışmada, Bourdieu düşüncesinde eril tahakküm ve ona eşlik eden toplumsal cinsiyetçi söylemlerin cinsler arasındaki eril ve dişil bedenler ilişkilerinin kurulumu bağlamında beden nosyonu irdelenmeye çalışılmıştır.Keywords
Doxa, Tahakküm, İtaat, Sembolik Yabancılaşma

References