INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


İTİBAR KAVRAMI VE KURUM İTİBARINA GENEL BİR BAKIŞ

Bu çalışmada, itibar kavramının, farklılık gösteren ve toplumun değişen duyarlılıkları, yaşanan teknolojik gelişmeler, çoğalan rekabet ve krizlerin etkisi, işletmeni iş ortakları ve paydaşları tarafından değerlendirilmesinin sonucunda önem kazanan kurumsal itibar yönetimine geçişiyle birlikte açıklanmaktadır.

Bu çalışmayla, paydaşların gözünde bir işletmeyi rakiplerinden farklı kılan en temel unsur olan itibarın oluşturulması maliyetli ve uzun bir zaman gerektiren, yönetilerek geliştirilen ve ölçülebilen önemli bir unsun olduğu görülmüştür. İşletmelere çok önemli avantajlar ve yarar sağladığı, disiplinli ve planlı bir yaklaşımı önemli varsaydığı, işletme itibarının ekonomik değeri olan itibar sermayesinin ve itibar denetiminin başarılı olan bir itibar yönetimi için çok önemli olduğu, firmalar için itibar riski yönetiminin hayati bir ihtiyaç olduğunu ve en üst düzeyde bir yönetim sorumluluğu var olması gerektirdiği sonuçlarına ulaşılmıştır.

Kazanılması planlı ve uzun bir süreci gerektiren itibar, doğru bir şekilde yönetilmediği takdirde kolaylıkla kaybedilebilecek bir değerdir. İtibarın kaybedilmesi işletmenin yaşamına son vermesine dahi mal olabilecektir. Bu yüzden dolayı itibarın düzgün ve etkin bir yönetim şeklinde uygulanması gerekmektedir. İtibar yönetimi, itibarı korumak, itibarı ortaya çıkarmak amacıyla yapılan tüm çalışmaları kapsamaktadır.

Güçlü bir imaja sahip olan firmalar oluşturduğu itibar ile tüketiciye güven sağlamaktadır. Tüketici de o ürünü daha önce hiç kullanıp denemese bile güven duyduğu işletmelerinin ürünlerini tercih etmektedirKeywords
İtibar, kurumsal itibar, itibar yönetimi.

References