INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARIN HALKLA İLİŞKİLER AÇISINDAN SOSYAL MEDYANIN KULLANIMI

Türkiye’de birçok kâr amacı gütmeyen kuruluş bulunmaktadır. Bunlar genellikle dernekler, vakıflar, sendikalar ve bunun gibi birçok kuruluştan oluşmaktadır. Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar genellikle gönüllülük esasına dayanarak çalışmaktadırlar. Asıl amaçları kar elde etmek olmayan bu kuruluşlar bir bakıma toplumla iletişim kanalları olarakta kullanılmaktadır. Halkla ilişkiler genel olarak insanların ihtiyaçlarına karşılık veren, bireylerin birbirleriyle olan ilişkilerini inceleyen ve kurum ve kuruluşların tutumlarını, özelliklerini komu oyuna sunmakta bir aracıdır.

Günümüzde en etkili iletişim aracı olarak kullanılan soysal medya geniş bir kitleye hitap etmektedir. Sosyal medya araçları olarak kullanılan Twitter, Facebook, İnstagram, Youtube ve web sayfaları en etkili halkla ilişkiler araçları olarak kullanılmaktadır. Kâr amacı gütmeyen kuruluşların da bu halkla ilişkilerde önemli yeri olan sosyal medyayı önemli derecede kullanmaktadır. Dernekler, vakıflar, sendikalar kendi web sitelerinde önemli gelişmelerini, faaliyetlerini paylaşarak üyelerine ve kamuoyuna bilgi aktarımı sağlamaktadırKeywords
Sosyal medya, gönüllülük, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar.

References