INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


ŞİDDETİ TANIMLAMAK: GENİŞ TABANLI BİR YAKLAŞIM

Bu çalışmada şiddet kavramı muhtevası ve türleri itibariyle ele alınmakta, önceki tanımlar eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirildikten sonra kavramın genel geçer unsurlarından hareketle geniş tabanlı yeni bir tanıma ulaşılması amaçlanmaktadır. Sözlükte “güç, kuvvet, yiğitlik, sertlik, aşırılık, kabalık, acımasızlık, zorbalık, gaddarlık, saldırı, saldırganlık, tecavüz” gibi anlamlara gelen şiddet kelimesi, teknik bir tabir olarak genellikle “güç ve baskı uygulayarak insanların bedensel veya ruhsal açıdan zarar görmelerine neden olan bireysel ya da toplu hareketlerin tümü” anlamında kullanılmaktadır. Bununla birlikte hem tarif hem de kapsam itibariyle ideolojik, siyasal, iktisadi vb. çeşitli nedenlerle değişkenlik arz etmekte, ikiyüzlü, çifte standartlı ve tutarsız bir karaktere bürünmektedir. Üzerinde uzlaşılan tek nokta şiddetin, kuvvet, kuvvetin amaçlı kullanımı, şiddeti uygulayan, şiddete maruz kalan ve sonuç şeklinde beş maddede toplayabileceğimiz unsurlarının bulunduğudur. Bunlardan hareketle, biz şiddet kavramını “gücün bir kişi, grup veya toplum tarafından insanlara karşı haklı nedenlere dayansın ya da dayanmasın ifrata varacak biçimde kullanılması” şeklinde tanımlayabiliriz. Bizim bu tanımımız, şiddetin kişisel veya toplumsal, fiziksel veya psikolojik, meşru veya gayrimeşru vb. her türünü kapsamaktadır.Keywords
güç, şiddet, terör, zorbalık, çatışma, kaos

References