INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


THE CURRENT SITUATION OF WOMEN ENTREPRENEURS IN MEDIUM-SIZED BUSINESSES IN TURKEY AND EU COUNTRIES

Kadınların işyerindeki sosyal kırılganlıkları açıkça görülmektedir. Kadınların üst düzey yönetim pozisyonlarına sahip olma olasılıkları erkeklere göre önemli ölçüde daha düşüktür ve ücretleri genellikle daha düşüktür. Çoğu sanayileşmiş ülkede, bu olağan bir durumdur. Çoğu durumda, kendi işini kurmak isteyen kadınlar, çeşitli türlerde belirli kısıtlamalarla veya aile içinde veya toplumdan yetersiz destekle karşı karşıya kalmaktadır. Objektif olarak bunun ekonomi ve sosyal ilişkiler üzerinde çok olumsuz bir etkisi var. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin gelişimi, devlet ekonomisinin istikrarının temelidir. Ekonomik ve sosyal ilerlemenin yararına, kadın girişimciliğinin toplum ve devlet hayatındaki rolüne dair yeni bir anlayış gereklidir. Bu çalışmanın amacı, günümüzde Avrupa'da ve modern Türkiye'de kadınların girişimcilik faaliyeti için sosyo-ekonomik ve motivasyonel faktörlerin gelişimini doğrudan etkileyen sınırlamaların yanı sıra daha sonraki gelişimi için hangi önlemlerin alındığını belirlemektir.Keywords
Girişimcilik, Kadın Girişimciliği, Avrupa, Türkiye

References