INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


PSİKANALİTİK EDEBİYAT KURAMI YOLUYLA BİR İNCELEME ÖRNEĞİ: ‘İNTİBAH’ VE ‘ANAHTAR’ ROMANLARININ KARŞILAŞTIRMALI ÇALIŞMASI

Türk edebiyat tarihinin önemli ismi Namık Kemal’in ‘İntibah’ adlı eseri ve Japon edebiyatının ilk akla gelen isimlerinden Cuniçiro Tanizaki’nin ‘Anahtar’ adlı eseri psikanalitik bir yöntemle incelenmiş ve karşılaştırmalı bir çalışma yapılmıştır. Psikanalitik verilerden yola çıkarak, okura hem farklı edebiyatları bir arada okuma örneği verilmek istenmiş hem de farklı kültürlerden de olsa, bireylerin birtakım yenilgilerinin ortak olduğu gösterilerek evrensel bir algı sunulması amaçlanmıştır.Keywords
İd, İntibah, Tanizaki, Psikanalitik Edebiyat Kuramı.

References