INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


OKULLARDA KULLANILAN EĞİTİM ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİMİN İNCELENMESİ

Bu araştırmanın amacı, okullardaki eğitim teknolojilerinin kapsamını incelemek, Türkiye’deki uygulamalarını detaylandırmaktır. Bu araştırmada yöntem olarak meta analiz kullanılmıştır. Öncelikle konu ile ilgili literatüre yer verilip literatürdeki çalışmalardan örnekler derlenmiştir. Yapılan araştırma sonucunda bilginin ve öğrenci sayısının hızla artması birtakım sorunları da beraberinde getirmiştir. Eğitim sürecinin ve niteliğinin gelişmesinde önemli rol oynayan yeni teknolojilerin eğitim kurumlarına girmesi zorunlu hale gelmiştir Söz konusu yeni teknolojik sistemlerden birisi de “en etkili iletişim ve bireysel öğretim aracı” olarak nitelendirilen bilgisayarlardır. Bilgisayar destekli eğitimin başarıyı artırmanın yanı sıra öğrencilerde üst düzey düşünme becerilerinin gelişmesini sağladığı, dolayısı ile öğrencilerin ezberden çok kavrayarak öğrendiği görülmüştür. Bu da öğrencinin öğrendiği bilgilerin kalıcı olmasını, derse olan ilgisinin daha fazla olmasını sağlamaktadır. Bilgisayar destekli eğitim; öğretmenlere öğrencileri eğitirken yardımcı olur, öğrencilere yeni materyalleri, konuları tanıtır, dersleri öğretir, yeni beceriler kazanmalarına izin verir, kazanılan becerileri test eder, bilgilerin tekrarını sağlar ve gerekli olduğunda yeniden hatırlatmayı sağlarKeywords
Bilgisayar, Teknoloji, Eğitim, Öğretim

References