INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


COVİD-19 DÖNEMİNDE RUSYA İŞGÜCÜ PİYASASINDA İSTİHDAMIN DURUMU

COVID-19 pandemisinin yayılmasının neden olduğu ekonomik kriz, hükümetlerin çok sayıda projeler için ayırmış oldukları finansmanları askıya almalarına neden olmuştur. Bu durum ekonomide kısa ve uzun vadede ciddi, olumsuz sonuçlar doğurmuştur. İşgücü piyasasındaki değişiklikleri de yansıtan bu çalışma hükümetin almış olduğu önlemlerle ilgili bazı sonuçlar sunulmuştur. Araştırmada öncelikle pandemi döneminde kısıtlayıcı önlemlerin etkisi altında Rusya işgücü piyasasında ve istihdam durumunda meydana gelen değişiklikler incelenmiştir. Pandeminin ekonomide nüfusun istihdamının gelişiminin ve Rusya işgücü piyasasının özellikleri kapsamında istatistiki verilerle genel durum analiz edilmiştir.Keywords
Rusya, COVID-19, İşgücü Piyasası, İstihdam, İşgücü

References