INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


SOSYALLEŞME VE KÜLTÜRLEME MERKEZİ OLARAK OKUL

Okul, bireyin kişilik ve karakter gelişimi için kritik bir öneme sahiptir. Genel olarak bireyin sosyalleşmesi okul öncesi dönemle başlamakla beraber ilk defa geniş bir topluluk içinde iletişim unsurlarını kullanması okul döneminde gerçekleşmektedir. Dolayısıyla bireyin sosyalleşme yolculuğunda ilk ve en önemli basamağının okul ortamı olduğu söylenilebilir. Kültürel değerlerin bireylere aktarılma süreci olan kültürleme ise okul ortamında belirgin bir şekilde yaşanmaktadır. Bireyin doğumdan ölüme kadar toplumun istek ve beklentilerine uyacak şekilde etkilenmesi ve değiştirilmesi hususunda temel dengelerin oluşturulması kültürleme yoluyla oluşturulmaktadır. Sonuç olarak okul imkânları ve unsurları sosyalleşme ve kültürleme noktasında azımsanamayacak bir öneme sahiptir. Bu araştırma neticesinde okul ortamının bireyin sosyalleşme sürecinde ve kültürleme yoluyla değişim/dönüşüm yaşamasında etkisinin ortaya konulması amaçlanmıştır.Keywords
okul, sosyalleşme, kültürleme.

References