INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


KİRALAMA İŞLEMLERİ VE TFRS 16 ‘NIN GETİRDİĞİ YENİLİKLER

2013 yılında uygulamaya konulan yeni Türk Ticaret Kanunu ile halka açık şirketler, finans kuruluşları, sigorta ve emeklilik kuruluşları dışındaki işletmelerde TFRS’leri uygulama imkanına kavuşmuştur. Böylece denetime tabi olan işletmeler TFRS uygulama oranı dikkate alındığında Türkiye’deki büyük işletmelerin raporlamalarında TFRS’lerin yaygın olarak uygulandığı görülmektedir. TFRS 16 yürürlüğe girmeden kiralama işlemleri bilanço dışı kalmaktaydı. Bu standartla birlikte kiralama işlemleri bilançoya alınmakta, bu yüzden Kar Zarar Tablosunda ve Nakit Akış Tablosunda kira giderlerine yer verilmeyerek faiz ve amortisman isimleri ile raporlanmaktadır. Çalışmamızın konusu, TFRS 16 Kiralama standardının, kiralama muhasebesini kiracılar açısından radikal bir şekilde değiştirecek olan standardın ayrıntılarına ve getirdiği yenilikler üzerine örnek muhasebe kayıtlarına yer verilmektedir.Keywords
Anahtar Kelimeler: Kiralama, Muhasebe Standartları, TFRS 16

References