INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


ULUSLARARASI BELGELERDE YEREL DEMOKRASİ VE KATILIM

Yerel yönetim sistemlerinin oluşması tarihsel süreçte ve ülkelere göre farklılaşmasına rağmen uluslararası kuruluşlarca hazırlanan bildirge, şart, rapor gibi uluslararası metinler, yerel yönetimlerle ilgili evrensel bir takım değerler oluşturma amacını taşımaktadır. Küreselleşme sonucu meydana gelen ekonomik ve siyasal yeniden yapılanmalar da bu amaca hizmet etmektedir. Bu bağlamda, bu çalışmada yerel demokrasi ve katılım kavramları, Avrupa Kentsel Şartı, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı, Dünya Yerel Yönetimler Özerklik Şartı Tasarısı ve Yerel Gündem 21 belgesi üzerinden ele alınmaktadır. Ayrıca uluslararası bu metinler Türkiye’deki uygulamalar ve mevzuat açısından da incelenmektedir.Keywords
Yerel Demokrasi, Katılım, Avrupa Kentsel Şartı,

References