INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


ERKEK ÇOCUKLARDA YAPILAN SÜNNET VE HASTA HAKLARI BOYUTUNUN İNCELENMESİ

Birçok kültürde değişik nedenlerle erkek çocuklara sünnet dediğimiz sünnet derisinin uç kısmının cerrahi olarak çıkarılma işlemi yapılmaktadır. Bu işlem her ne kadar cerrahi komplikasyonlar açısından çok fazla risk barındırmıyor olsa bile psikolojik açıdan özellikle işlemin yapılma yaşı ile de bağlantılı olarak birçok bozukluğa yol açabilmektedir. Kimi zaman gelenekler ve adetlerin sürdürülmesi amacıyla, kimi zaman da mensubu olunan inanç sisteminin gerekliliğini yerine getirmek üzere yapılan bu işlem dünyada azımsanmayacak kadar sık yapılmaktadır. WHO (World Health Organization) dünya genelindeki her üç erkekten birinin sünnetli olduğunu bildirmiştir. Bu kadar yaygın olarak uygulanmasına rağmen çok fazla sorgulanmadan artık alışkanlık haline gelmiş olan bu sünnet işleminin sosyolojik ve psikolojik yönlerinin bilimsel araştırmalarla ortaya çıkarılması gerekmektedir.Keywords
Sünnet, psikoloji, cerrahi

References