INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


KENTSEL DÖNÜŞÜM: İSTANBUL KÂĞITHANE İLÇESİ STRATEJİK UYGULAMASI

Kâğıthane ilçesi fiziki yapı stoku, genellikle kamu arazilerinin işgali ve mevzuata aykırı yapılardan oluşmaktadır. Hemşeri bağı, sosyal ve ideolojik bağların asabiyeti, yerleşim yapılarının sosyal dokusunu göstermesi bakımından dikkat çekicidir. Kâğıthane İstanbul’un (sur içi) merkezine olan yakın konumu ile kendi çeperlerine bitişik kamu hizmetlerinin yapılmasıyla alanının ehemmiyeti son yıllarda artarak öne çıkmıştır. Sanayi ve hizmet sektöründe kamu ve özel kuruluşlarının, çalışanlarının İstanbul’da yaşanan yoğun trafik problemi nedeniyle Kâğıthane ilçesinin iş yerlerine yakınlığından tercih edilmesi Kâğıthane’nin işçi kesiminin ikamet ettiği bir alan olarak ortaya çıkarmıştır. Bu bağlamda kent merkezinin hizmet sektörüne ihtiyacı olan çalışan kesimin, daha önce Kâğıthane’deki gecekondu alanlarının (teneke evler vb.) dönüşümü ile kent merkezi semtlerinin hizmet ve ürün tedariki Kâğıthane bölgesinde ekonomik olarak yerine getirilmesine sebep olmuştur. Kentin birçok alanlarında yeni bir yerleşim, yaşam ve rekreasyon alanları oluşturularak alanın ekonomik değeri artmış ve bölgeye yeni potansiyeller getirilerek halkın ihtiyaçları karşılanarak yeni iş potansiyeli yaratılmıştır. Bu bağlamda kentsel dönüşümün; can ve mal emniyetinin sağlanılması, tarihi kültürel değerlerin sosyal dokunun korunması ve medeniliği temsil eden kentlerin geleceğe taşınması için yaşatılarak korunması ve geliştirilmesi ile beraber ulusal bir varoluş sorunu olduğu tüm kentsel dönüşümde rehber edilmelidirKeywords
Kent, Kentsel Dönüşüm, Kâğıthane, İstanbul

References