INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


ISO 500 İŞLETMELERİNİN MALMQUIST-TFV ENDEKSİ İLE ETKİNLİĞİNİN ÖLÇÜLMESİ: OTOMOTİV SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ

Günümüz küresel rekabet ortamında işletmeler etkinliklerini artırabilmek amacıyla çeşitli aktiviteler gerçekleştirmektedir. İşletmelerin etkinliklerinin belirlenmesinde performans ölçümü önem arz etmektedir. Etkinlik ölçümünde Malmquist toplam faktör verimlilik hesaplaması işletmelerin başarı düzeylerinin tespit edilmesinde kullanılan önemli bir yöntemdir. Bu yöntemde çok sayıda girdi ve çıktı verileri kullanılmaktadır. Bu doğrultuda bu çalışmada İstanbul Sanayi Odası’nın (ISO) her yıl açıkladığı ilk 500 işletme içerisinde yer alan otomotiv sektöründeki işletmelerinin etkinlikleri Malmquist toplam faktör verimliliği endeksi aracılığı ile hesaplanmıştır. Çalışmada 2014-2016 yılları baz alınarak yedi işletmeye ait veriler kullanılmıştır. Girdi unsuru olarak net aktifler, öz sermaye ve çalışan sayısı kullanılmıştır. Çıktı unsuru olarak ise net satışlar, vergi öncesi kâr ve ihracat verileri kullanılmıştır.Keywords
Malmquist-TFV Endeksi, Etkinlik Analizi, Otomotiv Sektörü.

References