INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


TURİZM GELİRLERİ VE DIŞ TİCARET ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ: OECD ÜLKESİ ÖRNEĞİ

Turizm, Türkiye ekonomisi açısından döviz ihtiyacının da bolca karşılandığı dinamik ve etkili sektörlerden birisidir. Turizmin hızlı ve yüksek kalkınma oranları, ekonominin çeşitli sektörlerine sağladığı döviz geçişleri ile birlikte ülkelerin sosyo-ekonomik gelişimine yardımcı olmaktadır. Buna bağlı olarak gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomiye sahip ülkeler açısında turizm ve dış ticarete bağlı gelir akışları oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Özellikle Covid-19 salgının meydana geldiği 2020 yılı dikkate alındığında pandemi dönemi süresince Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (Organisation for Economic Co-operation and Development [OECD]) ülkelerinde turizm ve dış ticaret göstergeleri arasındaki ilişkiler, ekonometrik yaklaşımlar içerisinde yer alan eş bütünleşme ve nedensellik analizleri kullanılarak incelenmiştir. Yapılan analiz sonuçları pandemi döneminde kısıtlamaların var olması nedeniyle turizm gelirlerinde azalışların yaşandığını bu nedenle dış ticaret göstergeleri ile turizm gelirleri arasında nedensellik ilişkisinin bu dönemde varlığını azalttığı sonucuna ulaşılmıştırKeywords
Turizm, Dış ticaret, OECD

References