INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


TÜRKİYE'DEKİ SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MONTESSORI YÖNTEMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Bu çalışmada bir grup sınıf öğretmeninin alternatif eğitim yöntemlerinden biri olan Montessori yöntemine ilişkin görüşleri incelenmiştir. Farklı devlet ve özel okullarda çalışan ve Montessori eğitiminin uygulandığı okullarda istihdam edilen 71 sınıf öğretmeni çalışmanın katılımcılarını oluşturmaktadır. Nicel tarama yöntemi ile tasarlanan çalışmada katılımcılara bir anket uygulanmış ve Montessori eğitim uygulamalarına ilişkin görüşleri elde edilmiştir. Bulgular, katılımcıların genel itibari ile Montessori yöntemine ilişkin görüşlerinin olumlu olduğuna işaret etmekte; öğretmenlerin öğrenme sürecinde değişen rollerine ilişkin farkındalık sahibi olduğu görülmektedir. Ayrıca, Montessori yönteminin uygulanmasına ilişkin sorun olarak görülen iki konu ailelerin bu yönteme ilişkin farkındalığının az olması ve öğretmenlerin geleneksel eğitim yöntemleri ile deneyimleri olarak ifade edilmektedir. Bu çalışma bulguları ile alternatif eğitim uygulamaları alanyazınına katkıda bulunmaktadır.Keywords
Montessori, öğretmen tutumları, alternatif eğitim

References