INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


HALKLA İLİŞKİLER UYGULAMALARINDA EGEMEN YAKLAŞIMLARIN BETİMLENMESİ

Bu makalenin amacı halkla ilişkiler uygulamalarında egemen yaklaşımların hem açıklanması hem de aralarındaki ilişkilerin betimlenmesidir. Halkla ilişkiler alanında temel iletişim kuramlarının nasıl ele alındığı ve uygulandığı önemli bir konudur. Dolayısıyla bu çalışmada öncelikli olarak 20. yüzyılın ilk yarısı ve ikinci yarının başında ortaya konmuş teoriler incelenecek ve bu teorilerin birbirleri ile kıyas edilecektir. Böylece birbirlerinden kopuk, hatta birbirleriyle ilişkileri yokmuş gibi görünen kuramlar arasında ilişki kurulacaktır. Her bir kuram belirli bir dönemi ve anlayışı temsil etmektedir. Kuramlar arasında ilişki kurmak ve karşılaştırmak hem artılarını hem de eksilerini görmeyi sağlayacaktır. Bunlar gerçekleştirilirken iletişim alanının önemli noktalarından biri olan halkla ilişkilerde egemen yaklaşımların nasıl tanımlandığı, incelendiği ve uygulandığı ele alınacaktır. Sonuç olarak bu çalışma, iletişim alanının farklı zaman dilimlerinde açığa çıkmış kuramları tanımlamayı, analiz etmeyi ve birbirleriyle karşılaştırmayı amaçlamaktadır. Bununla beraber burada ele alınmış olan yaklaşımların halkla ilişkiler alanında farklı şekillerde uygulanma biçimleri de incelenmektedirKeywords
Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler Uygulamaları, Hedef Kitle, İletişim Kuramları

References