INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


BİR KÜRESEL REKABET ÖNCELİĞİ OLARAK LOJİSTİK MALİYETLER

Günümüz küresel rekabet ortamında işletmelerin rakiplerine karşı rekabetçi üstünlük sağlamalarında önemli bir rekabet fonksiyonu olarak değerlendirilen lojistiğin işletmeler açısından bir rekabet önceliği olarak belirlenmesi önem taşımaktadır. Lojistiğin stratejik rekabet aracı olarak görülmeye başlanması ile birlikte lojistik maliyetlere neden olan lojistik faaliyetlerin tespiti ve tespit edilen lojistik faaliyetlerin kayıt alınmasında kullanılması uygun olan muhasebe kayıt sistemleri önem taşımaktadır. Lojistik ve lojistik faaliyetlerin kavramsal çerçevesinde lojistik maliyetlerin değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesine stratejik bir bakış açısı getirmeyi hedefleyen çalışmamızda, lojistik maliyetlerin etkin bir şekilde yönetilmesinde kullanılması gerekli olan muhasebe teknikleri ve lojistik faaliyetlerin işletme performansına olan etkisi değerlendirilmektedir.Keywords
Küresel Rekabet, Lojistik Maliyetler, Rekabet Öncelikleri

References