INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


BİR OYUN VE ÖĞRENME LABORATUVARI OLARAK ŞEHİR: YENİ BİR OYUN BİÇİMİ OLARAK KATILIMCI TASARIM

Çağımızda tasarımcılar, mimarlar oyun pratiklerinin ve katılımcı tasarım anlayışının doğasında bulunan geniş fırsatları tam olarak keşfedememiştir. Bu keşfi, hem kendi yaratıcılık kapasitelerini genişletmek ve büyütmek için bir araç olarak hem de tanımlanmış öğrenme deneyimi ve mimarlık eğitimine bir eleştiri olarak gerçekleştirmek gerekmektedir. “Bir Oyun ve Öğrenme Laboratuvarı Olarak Şehir: Yeni Bir Oyun Biçimi Olarak Katılımcı Tasarım” başlıklı araştırma, mimari pedagojiyi oyun tarafından yönlendirilen bir biçimde ele almaktadır. Araştırma, oyunu güçlü bir metodoloji olarak yorumlayarak, yeni, anlamlı ve yaratıcı oyun stratejilerini uygulama isteğiyle katılımcı tasarım pratikleri ekseninde çocukları da oyun üretim sürecine dahil etmektedir. Bu araştırma, mimarlığın oyunu yeniden tasavvur edebilmesi için yeni bir oyun biçimi olarak katılımcı tasarım pratiklerini, sürecini ve çıktılarını bir araç olarak konumlandırmaktadır. Araştırmada, Bursa’nın Nilüfer ilçesinde çocuklarla işbirliği içinde yapılan bir oyun egzersizi ekseninde, farklı tasarım metodolojileri test edilmiştir. Tasarım öğrencileri ve çocuklarla farklı zaman dilimlerinde yürütülen oyun egzersizi oturumları, çocukları şehirde oyun üretiminin ve tasarım yaklaşımının farklı aşamalarına dâhil etmektedir. Bu süreçte de çeşitli mimari okuma ve ifade biçimlerine yer verilmektedir.Keywords
Anahtar Kelimeler: Oynanabilir şehir, yeni oyun biçimleri, katılımcı tasarım, çocuk katılımı.

References