INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


PANDEMİ İLE DEĞİŞEN TURİST TERCİHLERİ SONUCU OTELLERİN YENİDEN YAPILANMA YÖNTEMLERİ: GİRESUN RAMADA BY WYNDHAM ÖRNEĞİ

Turizmde en büyük role sahip olan otellerin, Covid-19 pandemisi nedeniyle krizlerle karşı karşıya kaldığı görülmüştür. Turizm talebinin yeniden inşası, genellikle ulusal kalkınma yardımları ve otel yönetimlerinin yeniden yapılanması ile aşılmaya çalışmaktadır. Çalışma, pandemi süreci ile ortaya çıkan turistik talep sorunlarının otel yönetimleri tarafından hangi yöntemlerle çözülmeye çalışıldığını ortaya koymayı ve talebe olan etkisini araştırmayı amaçlamaktadır. Turistik talebin sürdürülebilir bir yapıya kavuşması amacı ile otel yapılarındaki değişimler üzerinde durulmaya ve otel yöneticilerinin hangi unsurlara ağırlık verdiğini belirlemeye yönelik bir araştırma yapılmıştır. Çalışma, Giresun ilinde faaliyet gösteren Ramada by Wyndham oteli genel müdürü ve diğer yöneticileri ile görüşme yapılarak elde edilen bilgiler doğrultusunda şekillendirilmiştir. Bu otelin seçilme nedeni, pandemi sürecinin başlangıcı itibari ile hiç kapanmamış olması ve zincir bir işletme olmasıdır. Görüşmeler sonucunda otel yönetimlerinin pandemi süreci ile birlikte yapılarını değiştirmek zorunda kaldıkları, özellikle temizlik, hijyen, ürün ve hizmet sunumu bakımından köklü değişikliklere gittikleri ortaya çıkmaktadır. Bununla birlikte, çalışma sonucunda otel yönetimlerinin azalan talep sonucunda nitelikli personeli elinde tutarak, maliyetleri azaltma yolu ile sürekli faaliyet gösterme çabası içinde oldukları görülmektedir.Keywords
Turizm, Turist Tercihleri, Pandemi, Otel Yöneticiliği

References