INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


TÜRKİYE’DE YÜKSEK EĞİTİMİN AKREDİTASYONU KONUSUNDA BİR DEĞERLENDİRME

Öğretim ve eğitimin akreditasyonu dünya çapında uygulanan bir kalite güvence sistemidir. Başlangıçta Batı dünyasında özellikle Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık ve İngiliz Milletler Topluluğu ülkelerinde uygulanmak için geliştirilen eğitim akreditasyon sistemi günümüzde başka ülkelerde de uygulanmaya başlamış ve dünya çapında bir uygulama haline gelmiştir. Bu sistem, her türde ve düzeydeki eğitimde ve eğitim kurumunda uygulanmaya müsaittir. Bu çalışmanın amacı; Türkiye’de bir yükseköğretim akreditasyon kurulu oluşturmak için yapılan düzenlemeler ışığında, yükseköğretimde akreditasyon faaliyetlerinin uygulanmasına yönelik konuları araştırmaktır. Bu amaçla ulusal mesleki yeterlilik, standardizasyon, akreditasyon ve yükseköğretim ile ilgili yasa ve düzenlemeler ışığında, uluslararası kabul görmüş bir eğitim akreditasyon kurumu model olarak alınarak bir ulusal yükseköğretim akreditasyon sistemi oluşturmak üzere yazında yer alan çalışmaları da içeren bir inceleme yapılmıştır. Bu inceleme sonucunda Türkiye’de yükseköğretimde kalite güvencesi sağlamaya yönelik olarak; uygun, uygulanabilir ve kabul edilebilir bir akreditasyon modeli önerilecektir.Keywords
Toplam Kalite Yönetimi, Kalite Güvencesi, Eğitimde Kalite, Akreditasyon.

References