INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


NİDA, SCHLEİERMACHER VE LEFEVERE’İN KURAMLARI IŞIĞINDA NECİB MAHFUZ’UN “HIRSIZ VE KÖPEKLER” ADLI ROMANINDAKİ DİL OYUNLARININ TÜRKÇE ÇEVİRİSİNİN ANALİZİ

Bu araştırmada Nobel Ödüllü Mısırlı edebiyatçı Necib Mahfuz tarafından kaleme alınan “Hırsız ve Köpekler” adlı romanda yer alan dil oyunlarının çevirisi batılı çeviribilimcilerin kuramları ışığında analiz edilmiştir. Bu çalışmanın en temel argümanı bilimsel bir çeviri eleştirisinin ortaya çıkarılabilmesi için o analizin kuramsal çerçeveye mutlaka dayandırılması gerektiğidir. Ayrıca çalışmada kuramsal çerçevesi olmayan bir çeviri eleştirisinin sadece hata avcılığından ibaret olacağı da tartışılmıştır. Bu çalışmanın araştırma modeli doküman incelemesidir. Bu çalışmada nicel yerine nitel bir araştırma yapılmıştır. Araştırmada bir çeviri analizinin, başka bir deyişle eleştirisinin bilimsel nitelik taşıyabilmesi için analizde mutlaka kuramsal açıklamalara yer verilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Çalışmada sırasıyla analizin kuramsal çerçevesini oluşturacak kuramlar açıklanmış ve kuramsal çerçevesi olan bilimsel bir çeviri analizi ortaya konmuştur. Araştırmanın sonucunda elde edilen en temel bulgu ise çevirmenin, Schleiermacher’ın taklit etme, başka bir deyişle Yerelleştirme kuramına örnek teşkil eden bir çeviri oluşturduğudur.Keywords
: Dinamik Eşdeğerlik Yabancılaştırma Yerelleştirme

References