INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR DÜNYA İÇİN ÜRÜN PAZARLAMA STRATEJİLERİ: MODA SEKTÖRÜNDEN ÖRNEKLER

Küreselleşmeyle sınırların ortadan kalkarak sermayenin serbestçe dolaşması, kontrolsüz nüfus artışı, doğal kaynakların yok olabileceği göz önünde bulundurulmadan yapılan üretim ve tüketim gibi faktörler, insanları çözüm bulmak amacıyla düşünmeye ve harekete geçmeye yöneltmiştir. Bu yönelimle sürdürülebilirlik stratejileri her sektörde kendine yer bulmuş ve dünyada makro trend haline gelmiştir. Covid-19 pandemisi etkisiyle evlere kapandığımız günlerde, doğanın kendini yenileyerek tüm insanlığa mesajını net bir biçimde vermesi işletmelerin de dikkatini çeken bir unsur olmuştur. Bu bağlamda işletmeler çevreye yönelik olumsuzlukları gönüllülük esasıyla azaltmaya ve farklı stratejiler geliştirerek markalarının popülerliğini artırmaya ve tüketicilerle yakalanan bağın güçlendirilmesine çalışmaya başlamışlardır. Çalışma kapsamında sürdürülebilirlik çalışmalarıyla dikkat çeken bazı dünya markalarının web siteleri ve reklamlarının incelemesi yapılmış; sürdürülebilir olma yolunda ürünleri kimin ürettiği, materyallerin nereden alındığı, üretim kapsamında çalışanlara yeterince ücret ödenip ödenmediği gibi şeffaflık politikaların yanı sıra tabiat ve canlılar konusunda etik ilkelere bağlılığın, geri dönüştürülmüş ürün ya da materyallerle yapılan tasarımların, atık miktarının, hızlı modaya ve israfa karşı duran politikaların öne çıktığı tespit edilmiştirKeywords
Covid-19, Sürdürülebilirlik, Sürdürülebilir Tüketim, Moda.

References