INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


MOTİVASYONEL GÖRÜŞME: ÖĞELER, İLKE VE YÖNTEMLER

Günümüzde, değişen toplumsal yapı ile birlikte yaşanılan ruhsal sorunlar ve psikolojik yardım gereksinimleri gün geçtikçe artmaktadır. Hızlı değişime uyabilmek için kısa süreli, uygulanması ve öğrenilmesi kolay bir yöntem olan Motivasyonel Görüşme güncellik kazanmaktadır. Motivasyonel Görüşme, psikologların ve psikolojik danışmanların danışman kimlikleri kapsamında çok sık kullandıkları bir tekniktir. Doğru kullanıldığında danışanın uyumunu ve müdahalenin başarısını etkileyen bir tekniktir. Tekniğin kullanımı özellikle danışanın herhangi bir konuda karar aşamasında tereddüt yaşıyor ise uygun olmaktadır. Teknik danışanın karşıt duygu ve düşüncelerinin netleştirilmesini takiben psikologların ve psikolojik danışmanların danışanları ile empati yapmasını kapsamaktadır. Motivasyonel görüşme, danışanda davranış değişimini sağlamak için onun karşıt duygu durumunu ortaya çıkaran; bu karşıt duygu durumunun çözümlenmesi sürecinde danışana empatik bir yaklaşım sergilenen ve danışanın önceliklerine dayanan, danışan odaklı bir danışmanlık yöntemidir. Klinik süreçlerde bu yöntem hemen her davranış değişikliği durumu için uygulanır. Kullanımı durumunda danışanın kendisi için doğru seçimi yapması sağlanarak kararı desteklenmekte ve uyumu artırılabilmektedir. Motivasyonel görüşme bir psikologların ve psikolojik danışmanların danışma uygulamasının temel görüşme yöntemi olabilir.Keywords
Motivasyonel görüşme, empati, ambivalans, davranış değişikliği, danışan

References