INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


İLERİ İMALAT TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI VE TASARIM İMALAT ENTEGRASYONU KAPSAMINDA REKABET AVANTAJLARINA ETKİSİ: TÜRKİYE GENELİ METAL MUTFAK EŞYASI İMALAT SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

İleri İmalat Teknolojileri(AMT) uygulandıkları işletmelere rekabet avantajları sağlar. Tasarım-İmalat Entegrasyonu(DMI) kapsamında sağladığı faydalar organize bir çalışmanın sonucudur. DMI kapsamında AMT’lerin tamamı sürece dahil olmaktadır. DMI çerçevesinde AMT kullanımından optimize faydanın sağlanabilmesi için gerekli değişimlerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu araştırma metal mutfak eşyası imalatı sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeleri kapsamakta ve amacı Türkiye geneli metal mutfak eşyası imalat işletmelerindeki kullanılan ileri imalat teknolojilerini ortaya koymak, DMI ve AMT kullanımının rekabet avantajlarına etkisini ortaya koymaktır. Bu amaçla ilk olarak AMT, DMI gibi konularda teorik bilgilere yer verilmiştir. Teorik bilgiler ışığında hazırlanan bir anket Türkiye genelinde faaliyet göstermekte olan metal mutfak eşyası imalatı yapan TOBB veri tabanına kayıtlı olanlardan rastgele seçim metodu ile belirlenmiş işletmelere uygulanmış ve anket uygulanmadan anketin ön testi yapılmıştır. Geri dönüş oranlarının yüksek olması için işletmelerle bizzat görüşme yoluna gidilmiştir. Anketin uygulanmasından sonra elde edilen veriler analiz edilerek sonuçlar elde edilmiştirKeywords
İleri İmalat Teknolojileri, Tasarım-İmalat Entegrasyonu, AMT, DMI, Rekabet

References