INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN ‘BÖLÜNEBİLME EVİ’ EĞİTSEL OYUNU İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

Bu araştırmanın amacı ortaöğretim dokuzuncu sınıf öğrencilerine matematik öğretim programında yer alan Denklem ve Eşitsizlikler ünitesindeki Bölünebilme Kuralları konusunun, kazanımlara yönelik tasarlanmış bir eğitsel oyun ile öğretimi üzerine matematik öğretmenlerinin görüşlerini ortaya koymaktır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseni kullanılmıştır. Çalışmada Türkiye’nin farklı şehirlerinde görev yapan 8 (7 erkek ve 1 kadın) matematik öğretmeni ile yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Katılımcı öğretmenler bölünebilme kuralları konusunun öğretimine yönelik geliştirilen Bölünebilme Evi isimli oyunu uygun buldukları şeklinde beğenrek değerlendirmişlerdir. Ayrıca etkin öğretim sağlayabileceği belirtilmiştir. Sonuç olarak eğitsel oyunun sade, anlaşılır ve aktif katılım sağlayabilecek nitelikte olduğu görülmüştür. Araştırmada eğitsel oyunlarla öğretimlere yer verilmesi, oyun malzemelerinin kolay ulaşılabilir ve maliyeti düşük olmalı gibi önerilerde bulunulmuştur.Keywords
Eğitsel oyun, bölünebilme kuralları, matematik öğretimi

References