INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


CONFUCIANISM AND CHINESE NATIONALISM

Bu araştırmada Konfüçyüsçülüğün Çin Milliyetçiliği bağlamında çağdaş anlamda yeniden ortaya çıkışı ele alınacaktır. Bu çalışmada vurgulanacak en temel husus Konfüçyüsçülüğün Çin kültürüyle özdeşleştirilebilen en önemli ideolojilerden biri olduğu ve Konfüçyüsçülüğün Çin Kültüründen asla ayrı tutulamayacağıdır. Kuramsal çerçeve olarak Konfüçyüsçülük hakkında temel bilgi vermek amacıyla Konfüçyüsçülüğün ne olduğundan ve bu ideolojinin tarihinden de kısaca bahsedilecektir. Konfüçyüsçülüğün tarihinden bahsedilmesindeki en temel sebep yıllar içinde değişik bilginler tarafından Konfüçyüsçülüğün nasıl geliştirildiğini açıklamaktır. Bu çalışmanın yöntemi doküman incelemesidir. Çin kültüründe çok önemli bir yere sahip olan, Çince adı Lunyu biçiminde olan meşhur kitaptan da söz edilecektir. Bu kitap Konfüçyüs’ün özlü sözlerinden oluşmaktadır. Ancak kitap, Konfüçyüs öldükten sonra onun öğrencileri tarafından derlenmiştir. Konfüçyüs’ü tam anlamıyla kavramak açısından Lunyu adlı kitap mutlaka dikkatli bir biçimde incelenmelidir. Araştırmada Konfüçyüs’ün Lunyu adlı kitapta yer alan bazı sözleri açıklanacaktır. Bunlara ek olarak çalışmada Çin Devletinin, Konfüçyüsçülüğü topluma nasıl empoze ettiği de tartışılacaktır. Ayrıca bu bağlamda Çin Devletinin siyaset ve eğitimle ilgili çeşitli sorunları çözmek için de Konfüçyüsçülüğü kullandığı izah edilecektir. Çin Devleti ayrıca Çin toplumuna huzuru getirmek için de Konfüçyüsçülükten bir hayli fazla yararlanmıştır. Araştırmada bu husus da detaylı bir biçimde ele alınacaktır. Bu araştırma, Konfüçyüsçülüğü tam olarak kavramak ve bu ideolojinin Çin milliyetçiliği ve toplumu üzerindeki etkilerini anlamak açısından hayati önem arz etmektedir. Bu çalışmanın sonucunda elde edilen en temel bulgu ise Konfüçyüsçülüğün Çin Milliyetçiliğinin bir parçası olduğudurKeywords
Konfüçyüsçülük Çin Kültürü

References