INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


102 SAYILI ILO SÖZLEŞMESİ İLE SAĞLANAN YARDIMLARIN TÜRK SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNE ETKİSİ

Çalışmada 102 Sayılı ILO sözleşmesiyle sağlanan yardımlar incelenerek bu yardımların sosyal güvenlik mevzuatına yansımaları ve sosyal güvenlik sistemine etkisi değerlendirilecektir. Sözleşmede; gelişmekte olan ve ekonomik yeterliliği bulunmayan ülkelerin 102 sayılı sözleşmeyi onaylamaları için bazı istisnalar getirilmiş, sözleşmede belirtilen yardımların tümünün kabul edilmesine gerek olmadığı ve bazılarının da belli şartlarda kabul edilebileceği şeklinde kolaylaştırıcı muafiyetler getirilmiştir. İçerdiği şartlar üye ülkelere zorunluluk getirmekle birlikte 102 sayılı Sözleşmenin adında da yer aldığı gibi hükümler asgari normlar olarak değerlendirilmesi gerekirken, bazı ülke mevzuatlarında azami sağlanan haklar olarak uygulandığı da görülmektedir.Keywords
sosyal güvenlik, ILO, Sosyal Riskler,Sosyal Yardımlar

References