INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


DENİZ YOLUYLA EŞYA TAŞIMACILIĞINDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARDA ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YÖNTEMİ OLARAK ARABULUCULUK

Deniz taşımacılığından doğan ticari uyuşmazlıklarda karmaşık, uzun ve maliyetli yargılama prosedürleri ile uygulanacak hukukun tespitindeki zorluklar, uyuşmazlık çözümünde yargılamaya alternatif yöntemlerin geliştirilmesine hizmet etmiştir. Devlet yargısına alternatif olarak ortaya çıkan tahkim yargılaması, denizcilik sektöründe hakem ücretlerindeki artış ile birlikte eski cazibesini kaybetmeye başlamıştır. Bu konuda denizcilik birliklerinin düzenlemelerine bakıldığında daha kolay, hızlı, ucuz ve iradi olan arabuluculuk yönteminin öncelikle denenmesi; bu yöntemden sonuç alınamadığı takdirde tahkim yargılamasına gidilmesinin önerildiği görülmüştür. Türkiye’de ise deniz taşımacılığından doğan ticari uyuşmazlıkların büyük bir çoğunluğu dava şartı arabuluculuk kapsamına girmekte; dava açmak isteyen taraflar zorunlu olarak arabuluculuk sürecine yönlendirilmektedir. Çalışmada dava şartı arabuluculuk, bu tür uyuşmazlıklar özelinde değerlendirilmiş; Türkiye’nin denizcilik uyuşmazlıklarının çözümüne ilişkin uyuşmazlık çözüm merkezi ihtiyacına dikkat çekilmiştir.Keywords
Deniz hukuku, deniz ticareti, arabuluculuk klozu, arabuluculuk kuralları, deniz tahkim merkezleri.

References