INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


TURİZMDE MOTİVASYON STRATEJİLERİ

Turizm araştırmacılarının sürekli olarak cevap aradıkları en temel sorulardan bir tanesi, insanların neden tatile çıktıkları konusunun anlaşılmasıdır. Basit gibi görünen bu soruda aslında, insanların farklı davranış biçimlerine göre motive edilmeleri çok uzun zamandır turizm araştırmacılarını ve akademisyenleri meşgul etmektedir. Bunun altında yatan gerçek sosyo-psikoloji gerçeğidir. İlk aşama insanların seyahat etme ihtiyacıdır ve bu konuda seçim bireyin kişiliğiyle ilgilidir. Seyahat etme konusunda bireyler birçok etki altında kaldıklarından nadiren serbestçe karar verebilmektedirler. Bireylerin her konuda olduğu gibi seçim yapabilmeleri için fırsatların ve sınırlamaların ortak olarak etkileşimi gerekir. İnsanların seyahat etme arzularını tatmin etme konusunda onları motive eden birçok etken bulunmaktadır. Bu çalışmada turizm, turist ve personel motivasyonunun rolü ve önemi, tüketici motivasyonundaki teoriler ve modelleri, motivasyona etki eden faktörlerin ayırt edici özellikler incelenmiştir.Keywords
Turist Motivasyonu, Motivasyon teorileri, Personel Motivasyonu.

References