INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


OKUL MÜDÜRLERİNİN SAHİP OLMASI BEKLENEN İLETİŞİM BECERİLERİ

Bu çalışmanın amacı; okul müdürlerinin sahip olması beklenen iletişim becerilerini belirlemektir. Araştırma kapsamında okul yöneticilerinin sahip olması beklenen iletişim becerilerine yönelik Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) Ulusal Tez Merkezi, Google Akademik, ulusal ve uluslararası dergilerdeki makale çalışmaları incelenerek literatür taraması yapılmıştır.

Çalışma sonucunda, okul müdürlerinden beklenen iletişim becerilerinin, yaşam boyu öğrenme felsefesine sahip, hizmet ve çalışmaya hazır olan, olumlu düşünerek pozitif enerji yayan, yeniliklere açık özellikler olduğu görülmüştürKeywords
İletişim, Okul Müdürü, İletişim Becerileri, Etkili İletişim.

References