INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


GEOGRAPHICALLY INDICATIONS PRODUCTS AS A DESTINATION MARKETING COMPONENT: TURKEY 2022 EVALUATION

Ülkeler için turizm önemli gelir sağlayan ve sürekli gelişime açık bir sektördür. Çeşitli turistik çekiciliklere sahip ülkeler, gerek ulusal gerekse uluslararası alanda turist talebini çekmek için çeşitli stratejilerden ve politikalardan yararlanabilmektedirler. Destinasyonların farklı karakteristik özellikleri de turistlerin ilgili destinasyonu tercih etmesinde etkin rol oynamaktadır. Destinasyonların sahip oldukları yöresel çekiciliklerin özgünlüğü, kalitesi ve turistler açısından güvenilir olması diğer destinasyonlar karşısında rekabet avantajı sağlayabilmektedir. Coğrafi işaretli ürünler de tüketiciler açısından doğal, kaliteli, otantik ve güvenilir olarak algılanabilmektedir ve destinasyonlar açısından etkili bir imajın temelini oluşturabilmektedir. Türkiye’nin jeopolitik konumu, sahip olduğu doğal güzellikleri, iklimi ve farklı kültürlere ev sahipliği yapması Türkiye’nin 81 ilinde ürün çeşitliliğini sağlamaktadır. İlgili perspektiften bakıldığında, Türkiye’nin alternatif turizm türleri açısından da zengin olduğu rahatlıkla görülebilmektedir. Türkiye’nin turizm alanında çeşitliliğini vurgulamak ve coğrafi işaret konusunda gerçekleştirdiği uygulamaların belirlenmesi son derece önemli olup bu araştırmanın temelini oluşturmaktadır. Türk Patent ve Marka Kurumu Nisan 2022 verilerine göre Türkiye’de 1821 üründen 1051’inin coğrafi işaretli ürün olarak kayıt edildiği ve 770 ürünün ise değerlendirme sürecinin devam ettiği bilgisine ulaşılmıştır. İlgili ürünler araştırmacılar tarafından bulundukları illere, türlerine ve coğrafi işareti aldıkları tarihe göre sınıflandırılmıştır. Araştırma kapsamında elde edilen bilgilere göre Türkiye’nin sahip olduğu coğrafi ürün çeşitliliğiyle marka değeri oluşturabileceği ve destinasyon konumlandırması açısından da rekabet avantajı elde edebileceği söylenebilir. Coğrafi işaretli ürünlerin korunması ve turistlerin ilgili ürünleri deneyimlemesi için etkin pazarlama politikalarına yönelim gösterilmelidir. Coğrafi işareti elde etmenin yüksek maliyetli olması sebebiyle bu alanda çeşitli desteklerin sağlanması ve bu sayede de destinasyonların tercih edilme sıklığı da arttırılabilecektir. Ayrıca coğrafi işaretli ürünlerin tanıtımı için yöresel festivallerin düzenlenmesi ve hedef pazarlarda yoğun olarak tanıtılması son derece önemlidir.Keywords
Coğrafi İşaretli Ürünler, Destinasyon Pazarlaması, Türkiye.

References