INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


ÖĞRETMENLERİN OTOMOBİL SEÇİMLERİNİN OYUN TEORİSİ İLE ANALİZİ

Bu çalışmada; öğretmenlerin otomobil alırken ne tür tercihler yaptıklarını belirlemek amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında iki ayrı oyun problemi kurulmuştur. Birinci oyun problemi, öğretmenlerin görüşleri temel alınarak rakip firmaların birbirine göre durumunu ifade eden sıfır toplamlı oyundur. İkinci oyun problemi ise her iki firmanın öğretmenlerin beklentilerini ne ölçüde karşıladığını çözümleyen, sıfır toplamlı olmayan oyundur.

Oyun problemleri sonucunda ulaşılmak istenen amaç, öğretmenlere yönelik bir reklam kampanyası yapıldığında firmaların öne çıkaracakları özelliklerini belirlemektir. Bu nedenle oyun problemlerinde stratejiler, belirlenen ölçütlere karşılık gelecektir.

Sıfır toplamlı oyun analizine göre, Fiat markası, fiyat avantajı da düşünüldüğünde diğer markalara göre öğretmenler tarafından daha kolay erişilebilir ve donanım özellikleri daha iyi seçenekleri sunmaktadır.

Kullanıcıların beklentilerine göre hazırlanan sıfır toplamlı olmayan oyun matrisine göre ise Fiat markasının donanım özellikleri ile örneklemin beklentilerini karşıladığı söylenebilir. Öte yandan D stratejisi olarak belirlenen fiyat ve promosyon özellikleri ile Toyota markası örneklemin beklentilerinin üzerindedir.

Verilecek kararı, uygulanacak davranışı, kendinden başka birinin ne yaptığı veya yapacağına göre değiştirebilecekse, işte bu durumların çözümünü oyun teorisi ile vermemiz gerekmektedir.Keywords
Nash İkilemi, Oyun Teorisi, Sıfır toplamlı ve Sıfır toplamlı Olmayan Oyun, Otomobil Seçim Kriterleri

References