INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


ATATÜRK’ÜN MİLLİYETÇİLİK ANLAYIŞI

Harp Okulu yılları Mustafa Kemal Atatürk’ün milli kimliğinin belirginleştiği ve Türklük bilincinin en üst seviyeye ulaştığı günlere denk gelmektedir. Atatürk’ün Harp Okulunda öğrenci olduğu günlerde yabancı dillerden çevrilen eserler okunmaya başlanmıştır. Bu çeviri eserleri okuyan kişiler arasında yabancı milletlerin üstün olduğuna dair vicdan ve inanç oluşmaya başlamıştır. Türkçe eserlerin yanında yabancı eserleri de okuyan Atatürk’te ise yabancı milletlerin kendilerinden üstün olduğuna dair bir vicdan oluşmak yerine milli bir vatandaş vicdanı gelişmiştir. Atatürk çağdaşlarından aksi yönde düşüncesini, mensubu olduğu Türk milletinin üstünlüğünü “Dünyada ondan daha büyük, ondan daha eski, ondan daha temiz bir millet yoktur ve bütün insanlık tarihinde görülmemiştir.” diyerek ifade etmiştir.

Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni kurarken milli benlik duygusunu yaratmaya özen göstermiş ve Türk milletinin bu duygusunu güçlendirmek istemiştir. Cephede askerine, barış günlerinde vatandaşlarına hitap ederken Türk milleti vurgusunu sıkça yapmıştır. Atatürk Türk milletinde milli benliği oluşturmaya çalışırken ifade ettiği kavramların da iyi anlaşılmasını istemiştir. Atatürk bazı kelimelerin sık sık telaffuz edilmesine rağmen aydınlar arasında bile anlayan kişilerin az olmasından şikâyet etmiştir. Millet, milliyetçilik kelimeleri de bu kelimeler arasında yerini almıştır. Atatürk milliyetçilik anlayışının temelinin oluşturan Türk milliyetçiliğini; “Türkiye Cumhuriyeti’nin kuran Türkiye halkına Türk milleti denir.” diyerek yapmıştır. Atatürk’ün milliyetçilik anlayışı sosyal ve ekonomik hayatın her alanında görülmüştür. Bu çalışmada Atatürk’ün söylev ve eylemleri incelenerek Atatürk’ün Milliyetçilik Anlayışı ele alınacaktır.Keywords
Atatürk, Milliyetçilik Anlayışı, Türk Milleti, Türk, Türkçe.

References