INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


MEHMET AKİF ERSOY’DA AHLÂKÎ BİR DEĞER OLARAK SABIR

Toplum içinde yaşamak zorunda olan insanın, yaratılışından getirdiği ve eğitimle sonradan kazandığı birtakım ahlâkî değerleri vardır. Bunlar içinde son derece kıymetli olan “sabır”, insan ve toplum hayatında aktif tutulması gereken bir değerdir. Bir müslüman için de imandan sonra sabır, en önemli değerler arasında yer almaktadır. Özellikle günümüz sosyal hayatında belki de en fazla ihtiyaç duyulan ahlâkî değerlerin başında gelmektedir. Kur’ân ve Sünnet’te oldukça önemsenen ve müminin kuşanması istenen bu ahlâkî değer Mehmet Akif’in muhtelif yazılarında da karşılık bulmuştur. O, döneminde sancısını yaşadığı yanlış dinî anlayış ve algıların, müslümanların sürüklendiği ümitsizlik, kadercilik, tembellik ve boşvermişliğin çözümünde sabır ilkesinin değerine ciddi atıflarda bulunmuştur. Özellikle Asr sûresinde verilen kuşatıcı ilâhi mesajlar doğrultusunda müslümanın hüsrana sürüklenmemesi için çok özel bir ahlâkî değer olarak sabır konusunu irdelemiştir.Keywords
Mehmet Akif Ersoy, Sabır, Ahlak, Değer, Asr Sûresi

References