INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


BİR SOSYAL DIŞLANMA RİSKİ ARAŞTIRMASI: YAŞLILIK

Bu çalışma, yaşlıların sosyal dışlanmalarına neden olan faktörleri ve çözüm yollarını araştırmaktadır. Günümüzde yaşlılara verilen değerin azalması ile birlikte yaşlı bireyler kendilerini aile içinde dahi hüzünlü veya yalnız hissetmektedirler. Yalnız hissetmek cevabını sosyal dışlanma ile bağdaştırmak mümkündür. Sosyal uyumun ilk aşamasının aile içinde gerçekleştiği ve daha sonra topluma yansıdığı varsayıldığında; aile içerisinde kendilerini yalnız hisseden yaşlılar izolasyon riskiyle karşı karşıya kalmaktadır. Çalışma ile yaşlılığın yol açtığı en önemli sorunun sağlık (%44) sorunu olduğu görülmüştür. Yaşlıların ikinci derecede sorunu (%41) yalnızlık ve sosyal dışlanmadır. Yaşlıların üçüncü derecede (%9) önemsedikleri sorunları ise ekonomik sorunlardır. Birçok yaşlı insan, fiziksel veya zihinsel kapasite kaybı veya arkadaş ve aile üyelerinin kaybı nedeniyle dışlanma düşüncesine girdiği görülmektedir. Günlük ihtiyaç bakımlarının olmaması, sağlık durumunun kötü olması ve yakınları ile iletişimin olmaması yaşlılarda olumsuz reddedilme ve yalnızlık duygularının oluşmasına neden olmaktadır. Yaşlıların sosyal dışlanma olgusunun azaltılması, herkesin ama özellikle yaşlıların kendileri ve yakın çevreleri gibi bu durumla doğrudan bağlantılı olanların büyük çaba ve anlayış göstermesini gerektirmektedir.Keywords
Sosyal Dışlanma, Yalnızlık, Yaşlılık

References