INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


IMPACT OF KITSCH ON URBAN IDENTITY: A CASE STUDY ON TRABZON CITY

Bir kentin adı anıldığında akla gelen ilk imaj kent kimliğinin bir yansımasıdır. Uzun bir zaman diliminde sadece yapılarla değil, yapıların çevreleri ve birbirleriyle ilişkileri üzerinden kent kimliği, aynı zamanda planlı ve duyarlı gelişimin sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Kuruluşu M.Ö. 2000'li yıllara dayanan Trabzon konumu itibariyle tarihin bütün evrelerinde tüm dünyanın ilgisini çekmiş ender kentlerden biridir. Avrupa ile Asya'nın ipek yolu üzerindeki en önemli irtibat noktasında bulunması, değişik medeniyetlere ev sahipliği yapması Trabzon'u ayrıcalıklı kılan ve kimlik kazanmasına neden olan etkenlerin başında gelmektedir. Ancak sanayileşme ile beraber gelen endüstriyel ve demografik gelişmeler, tüm kentleri olduğu gibi Trabzon’u da etkilemiş, kentte köklü değişiklikler yaratmıştır. Bu değişime hazır olmayan kent de olumsuz şekilde etkilenmiş ve kimliğini yitirmeye başlamıştır.Keywords
Kent kimliği, Trabzon, Kitsch, Kültür

References