INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


DÜZYAZILARI ÜZERİNDEN İLHAN BERK’İN POETİKASINI KURMA DENEMESİ

Turgut Uyar’ın “Şiir olmasaydı onu icat ederdi” dediği İlhan Berk (1918-2008) deyim yerindeyse bir şiir gibi yaşamış, hayatının her anını şiire adamıştır. İlk şiirinin yayınlandığı 1935 yılından ölümüne değin şiir yazmış ve şiirini geliştirmeyi, değiştirmeyi, büyütmeyi ve denenmemişi denemeyi sürdürmüştür. Dolayısıyla İlhan Berk, şiir anlayışını ve poetikasını tam manasıyla çizebilmiş değildir. Onun hakkında yazılanlar da şairin sürekli devinim halindeki şiirinin yalnız bir evresine bakabildikleri için eksik olmaya mahkûmdur. İlhan Berk, sürekli şiirle içi içe olan yaşamında bir yandan şiir üretmeye devam ederken şiir üzerine düşünmeye, konuşmaya ve yazmaya da devam etmiştir. Bütün bu birikim içerisinde birbiriyle çelişen ifadeler ve söylemlerin olması İlhan Berk’in edebi kimliği açısından doğaldır. Nitekim bu durum aynı zamanda onun şiirinin devingenliğinin de göstergesidir. Bu çalışmada da İlhan Berk’in poetika içerikli kitapları taranmış ve İlhan Berk’in poetikası kurulmaya çalışılmıştır. Şairin kendi yazdıkları ve söyledikleri üzerinden nasıl bir poetika kurmuş olduğu ortaya konmaya çalışılacaktırKeywords
İlhan Berk, Düzyazı, Poetika, Şiir, Şair

References