INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


GÜNÜMÜZDEN ÖRNEKLERLE SOSYAL GİRİŞİMLER

İlk olarak Avrupa’da, daha sonra ABD’de ortaya çıkan ve günümüzde tüm dünya geneline yayılmış bulunan sosyal girişimler, sosyal bir amaçla veya toplumsal değer yaratmak amacıyla faaliyet gösteren örgütler olarak görülmektedirler. Sosyal girişimler, yaratılan sosyal ve ekonomik değerleri, katma değer olarak topluma sunmaktadırlar. Günümüz eşitsizliklerle dolu dünyasında dışlanmış, dezavantajlı ya da düşük gelire sahip bireylerin yardım taleplerine cevap veren sosyal girişimlere ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Bu doğrultuda çalışmada günümüzün önemli örgütsel yapılarından görülen sosyal girişimlerin kavramsal bir çerçevesi ortaya konulmak istenmiştir. Çalışmada öncelikle sosyal girişim kavramından söz edilmiş, sosyal girişimlerin özelliklerine değinilmiş, ulusal ve uluslararası menşeili başarılı sosyal girişim örneklerine yer verilmiştir.Keywords
Sosyal girişim, Sosyal girişimcilik, Sosyal girişim örnekleri.

References